Blog Image

STINELETH

Who

about Posted on Sun, December 30, 2018 11:58:48

Stine Leth

Born in 1979 in Aarhus, Denmark
Self-taught knitting artist, with a background at Aarhus Art Academy.
Works with yarn in sculpture, three-dimensional ‘paintings’ and wall objects.
Color experiments and hand knitting are very important parameters

Has among others exhibitions in Faroe Islands , Florida, Sydney and

Hong Kong on the CV.

////The works grow out of heaps of yarn

Standing objects, hanging objects and wall objects. Forms deprived of their function. Distinct compositions and combinations of knits.

The material is yarn with different texture, thickness and fabric. The workers develop in relation to the possibilities of the various materials and to the reactions and ideas that arise in the process. Another key element is the color. Here is no petty difference, all colors are used in an interaction that testifies to the great sense of its possibilities. The objects appear as small coloristic entities.

The small lumpy sculptures or strange hanging objects are both concrete, hovering and naive. They exude optimism, humor and humanity. They managed to get color and material to work together and give the mold quality. The playful approach and the humorous angle make you feel touched and happy to get acquainted with Stine Leth’s works.

The works contain no hidden references with their neutral title, they appear as pure form and color experiments. Instead of focusing on the work title itself, Stine focuses on the viewer’s sensory experience.VINK Aarhus

about Posted on Thu, December 12, 2013 14:46:34


Artikel på Vink Aarhus http://www.vinkaarhus.com/articles/29112013165719Stine Leth Strikker

about Posted on Sun, April 07, 2013 13:55:14

Værkerne vokser ud af dynger af garn

Objekter der står, objekter der hænger og vægobjekter. Former der er frataget deres funktion. Sære kompositioner og kombinationer af strik.

Materialet er garn med forskellig tekstur, tykkelse og stoflighed. Arbejderne udvikler sig i forhold til de forskellige materialers muligheder, og til de reaktioner og ideer der opstår i processen. Et andet centralt element er farven. Her er ingen smålig skelen, alle farver er i brug i et samspil, der vidner om stor sans for dens muligheder. Objekterne opstår som små koloristiske helheder.

De små klumpede skulpturer eller underlige hængende objekter, er både konkrete, svævende og naive. De udstråler optimisme, humor og menneskelighed. Det lykkedes at få farve og materiale til at arbejde sammen og give formen kvalitet. Den legende tilgang og den humoristiske vinkel gør at man bliver berørt og glad af at stifte bekendtskab med Stine Leths værker.

Af Annette olesen

billedkunstner og underviser, Aarhus Kunstakademiidoart.dk artikel

about Posted on Fri, June 29, 2012 12:27:26

Indlæg på Idoart.dk af Ruth Crone Foster

http://www.idoart.dk/?p=35867